fbpx
Header FAQ

FAQ

De meest gestelde vragen beantwoorden we hier voor je. 

FAQ

Een gedetacheerde heeft een formele arbeidsrelatie, een uitzendkracht niet. Dit houdt in dat de gedetacheerde een opzegtermijn heeft, doorbetaald krijgt in periodes wanneer geen werk beschikbaar is en niet zomaar ontslagen kan worden. De gedetacheerde heeft in vergelijking met een uitzendkracht meer zekerheid en wat minder vrijheid.

Gedetacheerden worden zelden ergens voor een week of een maand ingezet. Het zijn vaak langlopende contracten van enkele maanden tot een paar jaar.

Gedetacheerden hebben over het algemeen goede contracten met aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden. De lonen zijn hoger dan van uitzendkrachten én soms ook van mensen die in vaste dienst werken. 

De relatie tussen medewerker en detacheringsbureau is duurzamer van aard. 

Detacheringsbureaus zetten mensen vaak jarenlang in en dat maakt dat de verhouding serieuze vormen aanneemt. Beide partijen investeren zodoende meer in de onderlinge relatie.

Werving & selectie wordt ingezet voor vaste banen. Werknemer maakt met werving & selectie gebruik van het netwerk van het detacheringsbureau. Het detacheringsbureau werft en selecteert namens een werkgever. 

De werknemer krijgt na de selectie één of meer sollicitatiegesprekken bij de werkgever. Indien dit positief is, treedt de werknemer direct in dienst bij de opdrachtgever. Werknemer is dus onder contract bij de werkgever, en niet bij het detacheringsbureau. Bij detachering is de werknemer in dienst bij het detacheringsbureau, en gaat deze namens het detacheringsbureau opdrachten uitvoeren bij werkgevers. 

De opdrachtgever huurt de werknemer in op basis van een vast uurtarief voor de duur van het project. Werknemer is en blijft dus onder contract bij het detacheringsbureau.

Als je werkt op basis van detachering, dan ben je op contractbasis in dienst bij ons. Wij maken jouw profiel (ervaring, kennis en kunde) op en zoeken op basis van dit profiel naar passende opdrachten bij opdrachtgevers. Als wij een passende opdracht hebben gevonden, delen ze we het profiel met de opdrachtgever en wordt er een gesprek gepland. 

Wanneer de uitkomst van dit gesprek positief is ga je op korte termijn aan de slag. Wij zijn dus jouw werkgever en doen we in principe alles voor je, zoals het: betalen van loon (tijdens ziekte, vakantie maar ook als je geen project hebt) en eventueel gemaakte reiskosten bekostigen. 

Verder zorgen we o.a. voor passende opdrachten, voer je samen met ons coachingsgesprekken, stel je samen een Persoonlijk-Ontwikkel-Plan (POP) op, etc. Als tegenprestatie dien je als gedetacheerde je opdrachten naar behoren uit te voeren, en dien je te studeren om je kennis op peil te houden en certificeringen te behalen. Binnen detachering is de combinatie van werkervaring en certificeringen belangrijk.

B&P Professionals faciliteert graag voor haar werknemer. Indien jij jezelf persoonlijk wil ontwikkelen of doordat de functie dat vraagt, zullen wij als B&P zorgdragen dat jouw ontwikkeling een boost krijgt.

Wij verwerken veel gegevens (bijvoorbeeld jouw cv) over de mensen die wij aan het werk helpen. Gegeven de intermediaire rol op de arbeidsmarkt worden bovendien veel persoonsgegevens met (potentiële) opdrachtgevers gedeeld. Het verwerken van persoonsgegevens is aan steeds strengere privacyregels gebonden die wij proberen na te leven. 

De belangrijkste regels over persoonsgegevens staan in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deze wet verplicht ons veilig om te gaan met persoonsgegevens van kandidaten. Sinds 1 januari 2016 kan de Autoriteit Persoonsgegevens forse boetes opleggen als de privacyregels niet juist worden nageleefd.

Met ingang van 25 mei 2018 komt de Wbp te vervallen en treedt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG of GDPR in het Engels) in werking. Deze verordening bevat voor ondernemingen ten opzichte van de Wbp nog extra verplichtingen. Meer informatie over de AVG vindt u op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens.

De opzegtermijn van een detacheringscontract voor bepaalde tijd is in principe één maand. Bij een detacheringscontract voor onbepaalde tijd is dit veelal twee maanden.

B&P in beeld