fbpx
Header Nieuws Bericht
Tijn Langenberg

B&P Professionals is NEN 4400-1 gecertificeerd!

B&P Professionals staat voor kwaliteit en is sinds jaren al NEN 4400-1 gecertificeerd. Vorige week hebben wij wederom met trots de audit zonder problemen doorstaan. Wil jij weten waar het NEN 4400-1 certificaat voor staat? Lees dan verder!

Het SNA-Keurmerk

Om dit certificaat te behalen, moeten organisaties in de uitzendsector voldoen aan de eisen voor het SNA-Keurmerk. Organisaties met dit keurmerk worden periodiek gecontroleerd op de verplichtingen uit arbeid. Afgelopen week heeft de audit bij ons op de werkvloer plaatsgevonden en wij zijn dan ook zeer tevreden met het resultaat!

De ondernemingen met een SNA-keurmerk worden beoordeeld op hun verplichtingen uit arbeid, te weten:

  • De identificatie van de onderneming;
  • De aangifte en afdracht van (in Nederland) verschuldigde loonheffingen en omzetbelasting;
  • Loonbetaling niet in strijd met de Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag;
  • Het uitvoeren van identiteitscontrole en controle op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland;
  • Het voorkomen van risico’s op aansprakelijkstelling en boetes voortvloeiend uit in- en doorlenen of uitbesteden van werk.

Bron: (https://www.normeringarbeid.nl/snakeurmerk)

B&P in beeld